Unanswered topicsActive topics

Baccarat trực tuyến (paoypaet) - Cách chơi Baccarat

5 Room & above HDB for Sales. Owners & agent welcome to advertise
Post Reply
JornSearch
Posts: 3
Joined: Sun Dec 29, 2019 7:26 pm

Baccarat trực tuyến (paoypaet) - Cách chơi Baccarat

Post by JornSearch » Tue Feb 11, 2020 12:58 am

Image

Điều này được chơi trên toàn cầu, không có gì ngạc nhiên khi có một số biến thể phổ biến. Mục tiêu của trò chơi là luôn đặt cược vào tay gần nhất với chín điểm.

Các yếu tố khác của trò chơi có thể thay đổi từ phiên bản này sang phiên bản khác:

Số lượng người chơi tại bàn

Kích thước bảng và cách bố trí

Số sàn paoypaet

Ai làm nhân viên ngân hàng và kiểm soát giày

Ai kiểm soát hành động (tài chính cho trò chơi)

Có hay không có giới hạn về tổng số người chơi đặt cược cho một vòng

Vẽ quy tắc

Tỷ lệ cược và xuất chi

Post Reply